• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/07/07 ساعت 22:56

    اینکه هر ماه بابت پرداخت قسط‌های وام‌هاتون ناله می‌کنید و هی غر می‌زنید و زخمی می‌کنید، ولی تاکیدی روی این موضوع ندارید که با پول وام چه سرمایه‌گذاری و سودی کردید، چی خریدید و اینا، یه کم رومخه گل!