• امید حلالی   OmidHelali@

    1399/07/07 ساعت 01:26

    به کشورهای آذربایجان و ارمنستان سفر کرده و با وضع سرزمینی و فرهنگ دو ملت آشنایم. هر دو با فرهنگ و با نقاط اشتراک فراوان با ایرانند. جنگ در منطقه به نفع هیچ نظام و تباری نیست. جا دارد برای حل مناقشه #قراباغ دلسوزان پا در میانی کنند تا مبادا این منطقه آباد آسیب ببینند
    #Karabakh