• محسن معتمدکیا   motamedkia@

    1399/07/06 ساعت 14:40

    #ویلموتس بعد از اخراج داوید واگنر ممکنه سرمربی شالکه بشه. البته خودش نه تایید کرده نه تکذیب. بدبخت شالکه و هوادارانش.