• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/07/05 ساعت 14:39

    آرزومه روزی بیاد که در این مرز پرگهر،
    توی هیچ فروشگاهی مجبور نباشم رمز کارت بانکیمو داد بزنم، توی اداره پست مجبور نباشم کد ملیم رو داد بزنم، اینجا و اونجا مجبور نباشم واسه انجام کار اداری شماره تلفنم رو داد بزنم.