• محسن معتمدکیا   motamedkia@

    1399/07/04 ساعت 17:03

    اینکه باشگاه‌ها قدردان زحمات بازیکنان سابق خود هستند،عرف پذیرفته شده در دنیاست. بارسا،سوارس را کنار می‌گذارد اما برای او نشست خبری برگزار می‌کند.اینکه بازیکنان حتی بعد از جدایی هم‌تیمی خود از او حمایت کنند ولو با کنایه از باشگاه هم عجیب نیست.در اینجا اما خبری از این رفتارها نیست.