• سالار علیخواه   salaralikhah@

    1399/07/04 ساعت 13:36

    اینجوری که من میبینم لباسشویی و ظرفشویی و جارو برقی از من با ارزش‌تر هستن
    نگاه مادر به کارایی در تمیزی خونه است منم که شلخته