• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/07/02 ساعت 23:36

    «شیکی» اولین ربات متحرک همه‌منظوره بود که در سال ۱۹۶۶ می‌توانست برای کارهای خود دلیل بیاورد. آن سال‌ها مجله لایف درباره «اولین انسان الکترونیکی» نوشت: «سه تا هشت سال دیگر، ماشینی خواهیم دید که هوش عمومی‌اش معادل یک انسان متوسط است.»

    تاریخچه مختصر هوش مصنوعی | بازخورد ۱۵