• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/01 ساعت 14:37

    بله بنده دقیقا به همین می‌گویم #حجاب_اجباری چون اگر اختیاری بود یا حجابی بود تجسم احکام فقهی یا پوششی کاملا بر اساس انتخاب خود فرد

    ولی در سایه جبر حجاب اجباری هم شبیه دینداری شما همین شتر-گاو-پلنگی است که میبینید!