• حسن عابدینی   Hassanabedini2@

    1399/07/01 ساعت 23:05

    ایران در واکنش به بی تعهدی غرب، شاید تصمیم بگیرد اجرای #پروتکل_الحاقی و #کد_اصلاحی ۱/۳ را که داوطلبانه ۵ سال اجرا کرده است را تا تصویب مجلس تعلیق کند غرب پیام و پیامد آن را می‌فهمد
    این موضوع در قالب کاهش تعهدات، مغایر #برجام نیست.
    خروج از #NPT فعلا تامین کننده منافع ملی نیست.