• سالار علیخواه   salaralikhah@

    1399/06/31 ساعت 01:27

    فرشید باقری اونقدر نا آماده بود که از دقیقه یک قدم میزد
    بعد چرا باید فیکس باشه ؟