• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/31 ساعت 22:40

    در سال ۱۹۵۲ آرتور ساموئل اولین برنامه کامپیوتری بازی چکرز را نوشت. این برنامه اولین برنامه‌ای بود که می‌توانست از خودش یاد بگیرد. ساموئل همان کسی بود که در سال ۱۹۵۹ اصطلاح «یادگیری ماشینی» را باب کرد.

    تاریخچه مختصر هوش مصنوعی | بازخورد ۱۵