• سالار علیخواه   salaralikhah@

    1399/06/31 ساعت 01:24

    جواد خیابانی میگه مربی الشرطه عراق زیاد دادو بیداد میکنه و جنب و جوشش خیلیه اما مجید نامجو مطلق ساکت و بی سر صداس
    خیابانی نمی‌دونه نامجو مطلق طفلی چیزی برای عرضه نداره