• انجمن سواد رسانه‌ای ایران   amedialiteracy@

    1399/06/30 ساعت 13:50

    🚦غذایتان را با دیگران به اشتراک بگذارید نه تصویر غذایتان را! 🔸مجله« Time Out» که یک مجله درباره غذاها، نوشیدنیهاست این آگهی را برای فرهنگ‌سازی منتشر کرده. این نشریه از مخاطبانش خواسته که غذای خود را با دیگران شریک شوند نه پستهایشان در شبکه‌های اجتماعی