• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/06/30 ساعت 14:18

    انگلیس، فرانسه و آلمان و اتحادیه اروپایی و چین و روسیه و دیگر اعضای شورای امنیت همگی ‌اعلامیه اخیر آمریکا در اعلام بازگشت تحریمها را پوچ و بلااثر دانسته‌اند. با شکست قطعی سیاست آمریکا پیرامون برجام، وقت آنست که آمریکااز لجاجت دست بردارد و تجدیدنظر اساسی در سیاست خود بعمل آورد.