• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/29 ساعت 22:47

    «به خودم می‌گویم در جای قبلی ۱۲سال هرچه در توانت بود گذاشتی و آخرش شد تعدیل. چه توقعی داری از جایی که دوسه سال است کار می‌کنی؟ آینده و امنیت در شغل ما روزنامه‌نگاران بی‌معناست. از هم‌صنفی‌هایمان هم دیگر صدایی درنمی‌آید.»

    طعم تلخ و تکراری تعدیل | گزارش @hajiparvane | بازخورد ۱۵