• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

    1399/06/29 ساعت 21:49

    به نظر می‌رسد تجربه نیویورک تایمز می‌تواند مانند یک الگوی گران‌سنگ،همچنان پیش روی ما باشد؛تجربه‌ای که هم می‌تواند از کیان و #اعتبار روزنامه‌نگاری مکتوب دفاع کند و هم مانند یک #چراغ‌راه، مسیر و پیچ و خم‌های آن را به نمایش بگذارد …/۱۲
    پژمان موسوی #روزنامه_شرق