• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/06/28 ساعت 22:18

    وقت هایی هست که دلت می‌خواد آن یک عشق فراموش شده رو زندگی کنی …
    و بعد همون لحظه می‌خونه: صدام کردی، صدام کردی نگو نه … پرت میشی به همون روزها و خلاص
    جادوی موسیقی