• اختلاف وزیر نفت با ترکمنستان و بی تدبیری برخی از وزرا باعث شد که مرز با این کشور به تعطیلی کشیده شود و به نظر می‌رسد که برخی وزرا استاد خراب کردن روابط بین‌الملل هستند.|۲۵ شهریور ۹۹ نشست علنی مجلس