• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/27 ساعت 23:06

    در سال ۱۹۴۳ وارن مک‌کالک و والتر پیتس در مقاله تأثیرگذار خود، شبکه‌های ساده‌ و آرمانی «نورون‌ها‌ی» مصنوعی و نحوه انجام کارهای منطقی ساده را بررسی کردند. کار آن‌ها الهام‌بخش «شبکه‌های عصبی» رایانه‌ای (و بعدا «یادگیری عمیق») و «تقلید مغز» شد.

    تاریخچه مختصر هوش مصنوعی | بازخورد ۱۵