• در حالی که بیش از سه هفته به #اربعین مانده و بارها اعلام شده که راهپیمایی اربعین برگزار نخواهد شد چون عراق اجازه ورود زائران را نمی‌دهد ، شنیده می‌شود حرکت مردم به سمت مرزها شروع شده و قرار نیست کسانی که از دین برداشتی کاملا قشری دارند ، کوتاه بیایند
    #کرونا