• انجمن سواد رسانه‌ای ایران   amedialiteracy@

    1399/06/26 ساعت 19:33

    🔰 اینترنت و گوگل منبع نیستند: این‌ها ابزارهای ارتباطی و جستجو هستند. هر چیزی در آن پیدا شود درست نیست حتی اگر در چندین جای آن تکرار شده بود. قبل از کپی و ارسال مطالب؛ #مکث، #فکر و #تحقیق و سپس #منتشر کنید …