• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1399/06/26 ساعت 11:31

    برای امتحان آزمون جامع دکتری، ۲۴ تا کتاب معرفی کردن که بخونیم، ۸-۹تاش راجع به دورکیم و وبر و مارکس هست.
    چرا خب آخه؟ ((: