• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/06/26 ساعت 11:19

    واریز کمک‌ هزینه معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید | رئیس سازمان بهزیستی: کمک هزینه معیشت برای معلولان شدید و خیلی شدید که به سن ۱۸سال رسیدند اما فاقد شغل و در آمد هستند، به حساب بانکی آنان به مبلغ ۵۰میلیارد تومان واریز شد. این مبلغ علاوه بر مبالغ واریزی مستمری بوده است