• علی مزینانی   mazinaniali@

    1399/06/26 ساعت 11:24

    در جوابیه و صورتجلسه منتشر شده دادگستری استان فارس، هیچ نشانه‌ای از اعلام حکم به زندانی نیست و پاسخ کامل نیست.
    پ.ن:دست مریزاد به #روزنامه_اعتماد بخاطر پیگیری پرونده