• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1399/06/26 ساعت 11:17

    روحانی:
    * اعتراف می‌کنم قیمت مواد غذایی در بازار غیر منصفانه‌ است

    *چرا مردم در فشار (گرانی) هستند؟!

    *تعزیرات باید با همه توان در بازار باشد