• مالیاتهای جدید در راه است

    براساس قانون بودجه سال ۹۹، انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین در کشور با شماره انتظامی شخصی به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر مشمول مالیات بر دارایی سالیانه شدند. این #مالیات براساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد محاسبه میشود