• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1399/06/26 ساعت 11:53

    #ایران_آمریکا؛یکشنبه آینده در شورای امنیت
    آیا کمیته تحریم و پانل کارشناسی مربوطه که مطابق قطعنامه‌های ۱۷۳۷/۱۹۲۹ برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها ایجاد و مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ منحل شده بودند،دوباره احیا خواهندشد؟
    توضیحات #کوروش_احمدی در @EtemadDaily

    https://bit.ly/۳kg۰sro