• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/06/26 ساعت 11:58

    در شرایط جنگ هستیم نه تحریم | روحانی: اکنون در شرایط جنگ هستیم برخی می‌گویند ما در شرایط تحریم هستیم این حرف دقیق نیست ما در شرایط تحریم نیستیم، تحریم بودیم قبلا و در دولت قبلی در تحریم بودیم اما درجنگ افتصادی هستیم نه در تحریم