• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1399/06/26 ساعت 11:20

  #فرودگاه_چابهار بالاخره بازگشایی شد

  سازمان هواپیمایی کشوری:

  فرودگاه چابهار از امروز خدمات خود را ارائه می‌دهد

  در پنج روز گذشته با تعطیلی غیرمنتظره این فرودگاه، مسافران سردرگم و حیران شده بودند

  http://tn.ai/۲۳۴۹۷۷۱