• سید میلاد ناظمی   SmiladNazemi@

    1399/06/26 ساعت 11:38

    دیشب خواب عجیبی از یک توییتری دیدم. کسی که هنوز تو دنیای واقعی ندیدمش تو خوابم همه کاره بود و برام یک امتحان طراحی کرده بود :/