• «جهرمی: راه حل تمام مشکلات فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات نیست»