• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/06/26 ساعت 12:01

    #خانه‌سازی در دولت #امید | از سال٩١ تا کنون یک میلیون و ٢٣٢هزار واحد مسکونی در بخش مسکن مهر محرومان و مسکن روستایی احداث و تکمیل شده و امسال نیز ۲۵۰هزار واحد نیمه تمام تا پایان سال تکمیل و تحویل داده خواهد شد