• «ترامپ: اوراکل به معامله TikTok نزدیک شده اما ByteDance به دنبال حفظ مالکیت حداکثری خود است»