• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1399/06/26 ساعت 11:21

    گزارش| محمد رضا نیک‌نژاد، کارشناس مسائل آموزش و پرورش:

    *معلم‌ها در زمینه آموزش آنلاین کاملا رها شده‌اند و مدرسه هم تا حدی توان دارد. از آن طرف معلم‌ها هم در برابر یادگیری مقاومت دارند و در نهایت همه اینها باهم ناکارآمدی آموزش را در پی خواهند داشت/۲