• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1399/06/26 ساعت 11:21

    گزارش|پروانه -الف مدیر یک دبیرستان می‌گوید:«برخورد معلم‌ها با آموزش مجازی نیاز به یک تقسیم‌بندی دارد.برخی واقعا این ماجرا برایشان جدی نیست بویژه آنهایی که سال‌های آخر کارشان هستند و دلیلی برای تلاش درزمینه یادگیری آنلاین و به روز نمی‌بینند/۳
    @baniyaghub