• مهدی شریفیان   mahdisharifiyan@

    1399/06/25 ساعت 20:31

    حرکت رو به پیشرفت فعالیت‌های #دانش_بنیان در پارک‌های علم و فناوری باید بدون توقف ادامه یابد.

    تولید محصولات دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و مراکز مشابه دیگر، می‌تواند در رفع نیاز صنعت کشور از واردات، موثر باشد.

    حمایت از این مجموعه‌ها در سال #جهش_تولید ضروری است.