• «وزیر ارتباطات: فعالسازی بسته رایگان ۷۰۰ هزار معلم از ساعت ۲۰ امشب»