• «امروز آخرین مهلت ثبت اطلاعات دفاتر پیشخوان به پایان می‌رسد»