• تفاهم‌نامه همکاری‌میان شرکت مخابرات ایران و سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی برای تامین تجهیزات شبکه ارتباطی مخابرات در داخل کشور امضا شد.