• جهرمی @azarijahromi: طبق اعلام رئیس پژوهشگاه فضایی @H۰sseinSamimi، آزمایش‌های نهایی و تحویل نهایی ماهواره پارس یک که پیشرفته‌ترین ماهواره تولیدی کشور است، به سرانجام رسیده و هفته آینده برای طی مراحل بعدی از پژوهشگاه فضایی تحویل سازمان فضایی خواهد شد.