• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/24 ساعت 19:08

    اصطلاح «هوش مصنوعی» از کجا آمد؟

    عبارت «هوش مصنوعی» برای اولین بار در ۱۹۵۵ در مقاله «طرح پیشنهادی مطالعه دوماهه ۱۰نفره‌‌ هوش مصنوعی» جان مک‌کارتی (کالج دارتموث)، ماروین مینسکی (دانشگاه هاروارد)، ناتانیل روچستر (آی‌بی‌ام)، و کلاد شنون (آزمایشگاه‌های شرکت تلفن بل) استفاده شد.