• «وزیر ارتباطات: تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی برای فروش تلفن همراه قسطی به مردم»