• جهرمی @azarijahromi: قبلا در مورد کیفیت بد شبکه #همراه_اول در تهران و البرز گلایه کرده بودم، حالا مشکل برطرف شده و باید از مدیران و مجموعه کارشناسی همراه اول تشکر کنم. اشکال وارد شده موضوع تحمیلی بود که به آنها وارد شده بود و و دیشب مشکل برطرف شده و به کیفیت قبل بازگشته است.