• جهرمی @azarijahromi: می‌خواهم بعد از این، تلاش‌ها روی #ماهواره ناهید ۲ گذاشته شود و پیشرفت‌ها و تلاش‌ها با جدیت ادامه پیدا کند تا به سرانجام برسد.