• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/24 ساعت 19:08

    یک سال بعد، یعنی ژوییه و اوت ۱۹۵۶ کارگاه آموزشی این طرح در کالج ریاضی دارتموث برگزار شد. این کارگاه محل تولد رسمی دانش هوش مصنوعی تلقی می‌شود./ عکس: تأثیرگذارترین شرکت‌کنندگان کارگاه دارتموث

    تاریخچه مختصر هوش مصنوعی | بازخورد ۱۵