• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/22 ساعت 16:35

    در سال ۱۹۰۴ میلادی، لئوناردو تورس ای کبدو، مهندس اسپانیایی، اولین دستگاه شطرنج‌باز را ساخت. این دستگاه قادر بود در آخر بازی بدون کمک انسان شاه قلعه کند.

    تاریخچه مختصر هوش مصنوعی | بازخورد ۱۵