• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/21 ساعت 22:29

    در همان روزهایی که آتش خوئیز را می‌سوزاند، آتش‌سوزی در سایر نقاط زاگرس هم اتفاق افتاده بود؛ جنگل‌های بدره در استان ایلام. از بدره نه گزارشی منتشر شد، نه تصویری از میزان امکانات آن و نه هیچ چیز دیگر.

    آتش اینستاگرام به جان رسانه‌های رسمی | گزارش @amirhos۶۵۱۲۷۱۴۴ | بازخورد ۱۵