• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/06/21 ساعت 22:33

    درک و تعریف مشترکی از ساماندهی فضای مجازی در کشور وجود ندارد و نباید با محدودیت و مهندسی کردن اطلاعات در فضای مجازی با آن برخورد کرد. بلکه باید به ارتقاء رفتار مسئولانه شهروندان منجر شود.
    بخشی از مصاحبه حسین امامی با ایسکانیوز: