• زهره الهیان   ZElahian@

    1399/06/20 ساعت 12:36

    آمریکا و غرب در جریان باشند در صورت فعال شدن #مکانیسم_ماشه و بازگشت خودکار تحریم‌ها، گزینه‌های روی میز ایران مواردی چون اجرایی نکردن پروتکل الحاقی، بیرون کردن بازرسان آژانس و در نهایت خروج از #NPT خواهد بود.