• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/20 ساعت 22:53

    در سال ۲۰۱۹، محققان ایرانی با انتشار نزدیک به چهار هزار مقاله علمی، رتبه دوازدهم بیشترین تولید مقاله را در زمینه هوش ‌مصنوعی در اختیار داشتند. اما فقط ۱۵۰۰ ارجاع دانشگاهی به این مقالات شده است.

    هوش مصنوعی: آنچه هست و آنچه باید باشد | نوشته @slt_fa | بازخورد ۱۵